Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-06-2021.]
Geldend van 13-06-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 13-06-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina