Waarborgwet 2019

Geraadpleegd op 27-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2020.
Geldend van 01-07-2020 t/m 01-03-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-07-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Waarborgwet 2019
    Artikel: 34

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Wet op de economische delicten
    Artikel 1
  2. Waarborgwet 2019
    Artikelen 36, 38

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
02-03-2022 Wijziging 15-12-2021 Stb. 2022, 23 35889 07-02-2022 Stb. 2022, 100
01-07-2020 Nieuwe-regeling 22-05-2019 Stb. 2019, 209 35075 17-06-2020 Stb. 2020, 205
Naar boven