Wet ter Bescherming Koopvaardij

Geraadpleegd op 05-10-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-02-2022.
Geldend van 01-02-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-02-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit bescherming koopvaardij
  2. Regeling bescherming koopvaardij

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling bescherming koopvaardij
    Artikelen: 3, 6, 17, 18, 19, 20, 21
  2. Wet ter Bescherming Koopvaardij
    Artikelen: 9, 17

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-02-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Intrekking-regeling 15-05-2019 Stb. 2019, 186 34558 Inwtr. 1
01-02-2022 Wijziging 01-12-2021 Stb. 2022, 2 35811 22-12-2021 Stb. 2022, 3 Inwtr. 2
Nieuwe-regeling 15-05-2019 Stb. 2019, 186 34558 22-12-2021 Stb. 2022, 3

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip dat een rijkswet houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van schepen die de vlag van het Koninkrijk voeren, in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter Bescherming Koopvaardij in werking treedt.2)
Naar boven