Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2019

[Regeling vervallen per 01-04-2022.]
Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 26-03-2019 t/m 31-03-2022

Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot aanwijzing van toezichthouders van de Kansspelautoriteit 2019 (kenmerk 01.053.211)

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Alle personen werkzaam bij de Kansspelautoriteit, met uitzondering van het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling en de medewerkers van het cluster Juridische Zaken, worden aangewezen als personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Kansspelautoriteit 2019.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2022]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 maart 2019

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

R.J.P. Jansen

Voorzitter

Naar boven