Regeling declaratievoorschriften, administratievoorschriften en informatieverstrekking Wlz 2019

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geldend van 22-02-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor 2

Informatie geldend op 22-02-2019

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 22-02-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

OntstaansbronInwerkingtreding
Datum van inwerkingtredingTerugwerkende krachtBetreftOndertekeningBekendmakingKenmerkOndertekeningBekendmakingOpmerking
01-01-2020 Intrekking-regeling 02-07-2019 Stcrt. 2019, 39048 NR/REG-2007 02-07-2019
samen met
03-12-2019
Stcrt. 2019, 39048
samen met
Stcrt. 2019, 68830
Alg. 1, Inwtr. 2
22-02-2019 t/m 01-01-2019 Nieuwe-regeling 05-02-2019 Stcrt. 2019, 9429 NR/REG-1901b 05-02-2019 Stcrt. 2019, 9429

Opmerkingen

  1. Artikel 11 van Stcrt. 2019/68830 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

  2. Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2019/39048 gesteld op 1 januari 2020.2)

Terug naar begin van de pagina