Besluit vaststelling beleidsregels subsidiëring regionale zorgnetwerken abr

[Regeling vervallen per 03-10-2020.]
Geraadpleegd op 28-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 29-06-2019.
Geldend van 29-06-2019 t/m 02-10-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 29-06-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-06-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-10-2020 Intrekking-regeling 05-02-2019 Stcrt. 2019, 7479 1470749-186287-CZ 05-02-2019
samen met
24-09-2020
Stcrt. 2019, 7479
samen met
Stcrt. 2020, 50781
Alg. 1, Inwtr. 2
14-02-2019 t/m 25-01-2019 Nieuwe-regeling 05-02-2019 Stcrt. 2019, 7479 1470749-186287-CZ 05-02-2019 Stcrt. 2019, 7479

Opmerkingen

  1. Artikel 11, derde lid, van Stcrt. 2020/50781 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2019/7479 gesteld op 1 december 2021.2)
Naar boven