Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 december 2018 tot aanwijzing van laagbelastende staten en staten die zijn opgenomen op de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden)

De Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 13ab van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;

Besluit:

Artikel 2. Aanwijzing staten

Als staten die op 1 oktober van het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het jaar, bedoeld in artikel 13ab, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, aanvangt lichamen niet of naar een tarief van minder dan 9% onderwerpen aan een belasting naar de winst of die zijn opgenomen op een in het kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin het jaar, bedoeld in artikel 13ab, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, aanvangt geldende EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden als bedoeld in artikel 13ab van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 worden aangewezen: Amerikaans Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Anguila, Bahamas, Bahrein, Belize, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Guam, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Kaaimaneilanden, Koeweit, Qatar, Samoa, Saudi-Arabië, Trinidad en Tobago, Turks- en Caicoseilanden, Vanuatu en Verenigde Arabische Emiraten.

Artikel 3. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 31 december 2018

De Staatssecretaris van Financiën,

M. Snel

Naar boven