Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, [...] (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

[Regeling vervallen per 14-12-2019 met terugwerkende kracht tot en met 25-11-2019.]
Geldend van 22-12-2018 t/m 24-11-2019

Wetstechnische informatie voor 9

Informatie geldend op 22-12-2018

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina