Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, fusie of taakafsplitsing

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 22-12-2018.
Geldend van 22-12-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor circulaire.divisie2/tekst

Informatie geldend op 22-12-2018

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 22-12-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-2018 Nieuwe-regeling 29-11-2018 Stcrt. 2018, 68659 2018-194402 29-11-2018 Stcrt. 2018, 68659
Naar boven