Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2019

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 november 2018, kenmerk 1447474-184152-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2019

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 januari 2019 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2019

van

tot en met

 

1.225,21

1.356,79

26.694,24 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioen-grondslag maal

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

18,5278

211,00

1.404,45

1.446,64

18,5569

211,00

1.446,65

2.021,13

18,6061

211,00

2.021,14

2.066,96

18,6251

211,00

2.066,97

2.113,24

18,6268

211,00

2.113,25

2.158,62

18,6283

211,00

2.158,63

2.204,45

18,6306

211,00

2.204,46

2.248,92

18,6326

211,00

2.248,93

2.294,76

18,6343

211,00

2.294,77

2.385,51

18,6364

211,00

2.385,52

2.485,34

18,6405

211,00

2.485,35

2.583,36

18,6439

211,00

2.583,37

2.678,65

18,6479

211,00

2.678,66

2.679,11

18,6829

211,00

2.679,12

2.726,30

18,6867

211,00

2.726,31

2.773,49

18,6886

211,00

2.773,50

2.820,23

18,6944

211,00

2.820,24

2.867,88

18,6960

211,00

2.867,89

2.914,62

18,7025

211,00

2.914,63

2.961,36

18,7043

211,00

2.961,37

2.961,81

18,7051

211,00

2.961,82

3.004,92

18,7089

212,00

3.004,93

3.048,94

18,7102

212,00

3.048,95

3.092,96

18,7147

212,00

3.092,97

3.136,07

18,7156

212,00

3.136,08

3.136,52

18,7196

212,00

3.136,53

3.180,08

18,7207

212,00

3.180,09

3.223,19

18,7216

212,00

3.223,20

3.223,64

18,7255

212,00

3.223,65

3.267,21

18,7264

212,00

3.267,22

3.310,32

18,7272

212,00

3.310,33

3.353,88

18,7332

212,00

3.353,89

3.397,44

18,7449

212,00

3.397,45

3.441,01

18,7480

212,00

3.441,02

3.484,57

18,7492

212,00

3.484,58

3.528,13

18,7543

212,00

3.528,14

3.571,69

18,7551

212,00

3.571,70

3.615,26

18,7609

212,00

3.615,27

3.658,82

18,7622

212,00

3.658,83

3.659,27

18,7634

212,00

3.659,28

3.713,73

18,7670

212,00

3.713,74

3.768,18

18,7682

212,00

3.768,19

3.822,63

18,7737

212,00

3.822,64

3.823,09

18,7898

212,00

3.823,10

3.877,54

18,7915

212,00

3.877,55

3.932,00

18,7951

212,00

3.932,01

3.986,45

18,7967

212,00

3.986,46

4.040,90

18,8018

212,00

4.040,91

4.084,02

18,8037

212,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Terug naar begin van de pagina