Regeling ambtseed burgerambtenaren Defensie

Geraadpleegd op 04-02-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 12-05-2003.
Geldend van 12-05-2003 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 12-05-2003

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-05-2003)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
12-05-2003 Nieuwe-regeling 12-05-2003 Stcrt. 2018, 60258 P200300263 12-05-2003 Stcrt. 2018, 60258 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.1)
Naar boven