Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie [...] Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkeling 2019–2022)

[Regeling vervalt per 01-01-2023.]
Geldend van 28-02-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Subsidiebeleidskader Migratie en Ontwikkeling 2019–2022

Informatie geldend op 28-02-2019

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina