Regeling ziektekostenverzekering militairen

Geraadpleegd op 26-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel
    Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 13-12-2021 Stcrt. 2021, 50138 BS/2021025867 13-12-2021 Stcrt. 2021, 50138 Alg. 1
01-01-2021 Wijziging 23-11-2020 Stcrt. 2020, 62693 BS2020023468 23-11-2020 Stcrt. 2020, 62693
01-01-2020 Wijziging 25-11-2019 Stcrt. 2019, 66059 BS2019021430 25-11-2019 Stcrt. 2019, 66059
01-01-2019 Wijziging 18-12-2018 Stcrt. 2018, 73368 BS2018031410 18-12-2018 Stcrt. 2018, 73368
01-01-1995 Nieuwe-regeling 01-01-1995 Stcrt. 2018, 51702 PAV7315/94029383 01-01-1995 Stcrt. 2018, 51702 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is voor het eerste lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
  2. De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.2)
Naar boven