Warenwetbesluit gastoestellen 2018

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 18-07-2018.
Geldend van 18-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 18-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 18-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-07-2018 Nieuwe-regeling 22-05-2018 Stb. 2018, 217 22-05-2018 Stb. 2018, 217
Naar boven