Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020

[Regeling vervallen per 01-08-2023.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 18-07-2020.]
Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 27-10-2018 t/m 03-10-2019

Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2 lid 6, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;

Besluit:

Artikel 1. Afnameperiode centrale eindtoets po

[Regeling vervallen per 01-08-2023]

De afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2. Tijdsduur

[Regeling vervallen per 01-08-2023]

De centrale eindtoets po bestaat uit de verplichte domeinen taal en rekenen. Deze domeinen worden verspreid over meerdere toetsdelen. Ieder toetsdeel kent een duur van een tot twee uur voor de toetstaken taal en rekenen. Binnen een toetsdeel kan er facultatief een toetstaak wereldoriëntatie afgenomen worden met een duur van veertig minuten. Facultatief kan het domein wereldoriëntatie extra afgenomen worden met een duur van veertig minuten per toetstaak.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-08-2023]

De vaststelling van de afnameperiode centrale eindtoets po schooljaar 2019–2020, als opgenomen in de bijlage bij dit collegebesluit, wordt geplaatst in de Staatscourant. De informatie wordt tevens geplaatst op de site www.centraleeindtoetspo.nl.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2023]

Het besluit treedt in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant ten behoeve van het schooljaar 2019–2020.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2023]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-08-2023]

bij artikel 1 van het collegebesluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020, van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00949.

Afnameperiodes centrale eindtoets po, schooljaar 2019–2020

[Regeling vervallen per 01-08-2023]

De afnameperiodes van de centrale eindtoets po voor het schooljaar 2019–2020 zijn door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale eindtoets po is er een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de centrale eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.

Reguliere afnameperiode papieren centrale eindtoets 2019–2020

Week 16

15 – 16 april

Week 16

17 april (facultatief onderdeel wereldoriëntatie)

Reguliere afnameperiode digitale adaptieve centrale eindtoets 2019–2020

Week 16

15 – 17 april

Week 17

20 – 24 april

Week 19

6 – 8 mei

Week 20

11 – 15 mei

Inhaalperiode centrale eindtoets 2019–2020

Week 17

20 – 24 april

Week 19

6 – 8 mei

Week 20

11 – 15 mei

Week 21

18 – 20 mei

De papieren centrale eindtoets po wordt op vaste dagen afgenomen en start op woensdag 15 april. De digitale adaptieve centrale eindtoets po kan flexibel worden afgenomen in de periode 15 tot en met 24 april en in de periode 6 tot en met 15 mei.

De centrale eindtoets po wordt afgenomen in twee toetsdelen. Ieder toetsdeel kent een duur van een tot twee uur voor de verplichte toetstaken taal en rekenen. Facultatief kan het domein wereldoriëntatie afgenomen worden met een duur van veertig minuten per toetstaak.

De wijze van afname van de centrale eindtoets po is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de inhaalperiode is het de digitale adaptieve centrale eindtoets.

De wijzigingen d.d. 24 september 2018 ten opzichte van de voorgaande bijlage zijn vet gedrukt weergegeven.

Naar boven