Instellingsregeling Commissie herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

[Regeling vervallen per 01-01-2022.]
Geraadpleegd op 29-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 12-12-2020.
Geldend van 12-12-2020 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 12-12-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-12-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Intrekking-regeling 10-07-2018 Stcrt. 2018, 39464 2306378 10-07-2018
samen met
16-03-2020
samen met
10-12-2020
Stcrt. 2018, 39464
samen met
Stcrt. 2020, 17134
samen met
Stcrt. 2020, 63770
Inwtr. 1
13-07-2018 Nieuwe-regeling 10-07-2018 Stcrt. 2018, 39464 2306378 10-07-2018 Stcrt. 2018, 39464

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2018/39464 gesteld op 1 juli 2020.
    Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2020/17134 gesteld op 1 januari 2021.1)
Naar boven