Besluit vergoeding affectieschade

Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Besluit van 20 april 2018 tot vaststelling van bedragen voor nadeel van naasten dat niet in vermogensschade bestaat (Besluit vergoeding affectieschade)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 8 januari 2018, nr. 2182801;

Gelet op de artikelen 107, eerste lid, onder b, en 108, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 24 januari 2018, nr. No.W16.18.0002/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 17 april 2018, nr. 2245339;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De bedragen voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, bedoeld in artikel 107, eerste lid, onder b, en artikel 108, derde lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zijn:

   

  ernstig en blijvend letsel

  overlijden

  ernstig en blijvend letsel door een misdrijf

  overlijden door een misdrijf

  echtgenoten en geregistreerde partners (a)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  levensgezellen (b)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  minderjarige kinderen en ouders (c en d)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  meerderjarige thuiswonende kinderen en ouders (c)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  pleegkinderen en ouders (e en f)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  meerderjarige niet-thuiswonende kinderen en ouders (c en d)

  € 12.500

  € 15.000

  € 15.000

  € 17.500

  zorg in gezinsverband (e en f)

  € 15.000

  € 17.500

  € 17.500

  € 20.000

  overige nauwe persoonlijke relaties (g)

  € 12.500

  € 15.000

  € 15.000

  € 17.500

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 april 2018

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Uitgegeven de zeventiende mei 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

Naar boven