Wijzigingswet Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

Geraadpleegd op 22-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2019.
Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel IV

Informatie geldend op 01-01-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2019)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2018 Nieuwe-regeling 11-04-2018 Stb. 2018, 120 34745 03-05-2018 Stb. 2018, 140

Annuleren

Naar boven