Wet terugvordering staatssteun

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet inzake rijksbelastingen
  Artikel: 20a
 2. Faillissementswet
  Artikel: 362
 3. Gemeentewet
  Artikelen: I, 231
 4. Invorderingswet 1990
  Artikel: 63aa
 5. Provinciewet
  Artikel: 227a
 6. Waterschapswet
  Artikel: 123

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina