Besluit wijziging subsidieplafond Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar [...] van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018

[Regeling vervalt per 01-01-2022.]
Geldend van 13-10-2018 t/m heden

Bekendmaking van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 februari 2018, nr. 1286401, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018

Artikel I

Met inachtneming van artikel 4, zesde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 wordt een bedrag van € 1.830.000 naar evenredigheid verdeeld over de subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2017, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

Artikel II

De subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2018, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 worden vastgesteld op:

€ 7.200.000 voor zij-instromers in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

€ 3.920.000 voor zij-instromers in het voortgezet onderwijs; en

€ 6.120.000 voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

A. Slob

Terug naar begin van de pagina