Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Geraadpleegd op 02-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 06-11-2021.
Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18ba

Informatie geldend op 06-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2.6

  1. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
    Artikel 76

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-11-2021 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 468 35667 28-10-2021 Stb. 2021, 523
01-01-2020 Nieuw 05-06-2019 Stb. 2019, 224 34994 21-11-2019 Stb. 2019, 437 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt volgens Stb. 2019/284 in werking op het tijdstip waarop artikel 14:3, onderdeel V, van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Stb. 2018/37) in werking treedt.1)
Naar boven