Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Geraadpleegd op 02-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 06-11-2021.
Geldend van 06-11-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 06-11-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
    Artikelen: 1, 11, 12, 14, 16, 61, 76

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 06-11-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-11-2021 Wijziging 29-09-2021 Stb. 2021, 468 35667 28-10-2021 Stb. 2021, 523
01-01-2020 Nieuwe-regeling 24-01-2018 Stb. 2018, 36 31996 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Naar boven