Besluit vaststelling aanvang overgangstermijnen aangaande registratie jeugd- en gezinsprofessionals in kwaliteitsregister jeugd

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 28-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming van 15 december 2017, houdende vaststelling van de aanvang van de overgangstermijnen aangaande de registratie van jeugd- en gezinsprofessionals in het kwaliteitsregister jeugd

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister voor Rechtsbescherming,

S. Dekker

Naar boven