Instellingsbesluit Welzijnscommissie Dierziekten

Geraadpleegd op 08-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 22-12-2017.
Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 22-12-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 22-12-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
22-12-2017 Nieuwe-regeling 18-12-2017 Stcrt. 2017, 73965 WJZ/17198954 18-12-2017 Stcrt. 2017, 73965
Naar boven