Besluit over taken waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt belast

[Regeling materieel uitgewerkt per 09-12-2023.]
Geldend van 09-12-2017 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 7 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/279867, over de taken waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wordt belast

Artikel 1

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven - Van der Meer, is binnen de grenzen van het door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde beleid belast met aangelegenheden op het terrein van:

  • a. milieu;

  • b. bodem;

  • c. openbaar vervoer en spoor;

  • d. fietsbeleid;

  • e. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

  • f. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming;

  • g. Planbureau voor de Leefomgeving;

  • h. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd.

Artikel 2

Het besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/130190, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu meer in het bijzonder zal zijn belast (Stcrt. 2012, 24655) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 oktober 2017.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Terug naar begin van de pagina