Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2018

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2020.]
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 november 2017, kenmerk 1258610-170323, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2018

Artikel 2

De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden met ingang van 1 januari 2018 vastgesteld als volgt:

A

B

pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro

welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2018

van

tot en met

 

1.225,21

1.356,79

26.072,76 minus pensioengrondslag

van

tot en met

pensioengrondslag maal

plus extra bedrag in euro

1.356,80

1.404,44

18,0731

206,00

1.404,45

1.446,64

18,1016

206,00

1.446,65

2.021,13

18,1497

206,00

2.021,14

2.066,96

18,1682

206,00

2.066,97

2.113,24

18,1699

206,00

2.113,25

2.158,62

18,1713

206,00

2.158,63

2.204,45

18,1735

206,00

2.204,46

2.248,92

18,1755

206,00

2.248,93

2.294,76

18,1772

206,00

2.294,77

2.385,51

18,1793

206,00

2.385,52

2.485,34

18,1832

206,00

2.485,35

2.583,36

18,1866

206,00

2.583,37

2.678,65

18,1904

206,00

2.678,66

2.679,11

18,2246

206,00

2.679,12

2.726,30

18,2283

206,00

2.726,31

2.773,49

18,2302

206,00

2.773,50

2.820,23

18,2359

206,00

2.820,24

2.867,88

18,2375

206,00

2.867,89

2.914,62

18,2438

206,00

2.914,63

2.961,36

18,2456

206,00

2.961,37

2.961,81

18,2463

206,00

2.961,82

3.004,92

18,2500

207,00

3.004,93

3.048,94

18,2513

207,00

3.048,95

3.092,96

18,2557

207,00

3.092,97

3.136,07

18,2566

207,00

3.136,08

3.136,52

18,2605

207,00

3.136,53

3.180,08

18,2615

207,00

3.180,09

3.223,19

18,2624

207,00

3.223,20

3.223,64

18,2663

207,00

3.223,65

3.267,21

18,2671

207,00

3.267,22

3.310,32

18,2679

207,00

3.310,33

3.353,88

18,2738

207,00

3.353,89

3.397,44

18,2852

207,00

3.397,45

3.441,01

18,2882

207,00

3.441,02

3.484,57

18,2894

207,00

3.484,58

3.528,13

18,2944

207,00

3.528,14

3.571,69

18,2952

207,00

3.571,70

3.615,26

18,3008

207,00

3.615,27

3.658,82

18,3021

207,00

3.658,83

3.659,27

18,3033

207,00

3.659,28

3.713,73

18,3067

207,00

3.713,74

3.768,18

18,3079

207,00

3.768,19

3.822,63

18,3133

207,00

3.822,64

3.823,09

18,3290

207,00

3.823,10

3.877,54

18,3307

207,00

3.877,55

3.932,00

18,3343

207,00

3.932,01

3.986,45

18,3357

207,00

3.986,46

4.040,90

18,3408

207,00

4.040,91

4.084,02

18,3426

207,00

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

P. Blokhuis

Terug naar begin van de pagina