Besluit instelling multi-stakeholder groep EITI

Geldend van 10-07-2019 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken van 16 oktober 2017, nr. Min-BuZa.2017.695-29, tot instelling van een multi-stakeholder groep EITI

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken,

Gezien requirement 1.4 van The Extractive Industries Transparency Initiative Standard 2016 1;

Besluiten:

Artikel 1

 • 1 Er is een Multi-stakeholder groep EITI Nederland.

 • 2 De multi-stakeholdergroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties en is belast met de controle en beoordeling van de implementatie van The Extractive Industries Transparency Initiative Standard.

Artikel 2

 • 1 Met ingang van 1 juni 2019 wordt, voor een periode van twee jaar, drs. J. Haenen, te ’s-Gravenhage, benoemd tot voorzitter van Multi-stakeholder groep EITI Nederland.

 • 2 Tot de werkzaamheden van de voorzitter behoren het faciliteren van de multi-stakeholder groep en het uitvoeren en verder vormgeven van het werkplan. Dit dient onder andere te resulteren in een succesvolle eerste nationale Nederlandse rapportage onder het Extractive Industries Transparency Initiative voor het einde van 2019.

 • 3 In de multi-stakeholdergroep hebben voor een periode van drie jaar zitting:

  • a. Met ingang van 1 oktober 2018, de heer R. Cino, wonende te Leidschendam-Voorburg, als vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De plaatsvervanger is de heer J.H.C.M. van Gemert;

  • b. Met ingang van 11 oktober 2017, mevrouw C.B. Hagenaars, wonende te Den Haag, als vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De plaatsvervanger is de heer M.H.L. Reubzaet;

  • c. Met ingang van 11 oktober 2017, mevrouw T.W.A.M. Raijmann, wonende te Rotterdam, als vertegenwoordiger van de Belastingdienst. De plaatsvervanger is de heer M.C. van Driel;

  • d. Met ingang van 11 oktober 2017, de heer W.M. van der Deijl, wonende te Rotterdam, als vertegenwoordiger van de NAM B.V. De plaatsvervanger is de heer J. M. Kutsch Lojenga, als vertegenwoordiger van Shell International B.V.;

  • e. Met ingang van 1 januari 2019, de heer T. Zaal, wonende te Rijnsburg, als vertegenwoordiger van TAQA Energy B.V. De plaatsvervanger is de heer J. Hengeveld, als vertegenwoordiger van Vermilion Energy Netherlands B.V.;

  • f. Met ingang van 11 oktober 2017, de heer J. Peters, wonende te Bilthoven, als vertegenwoordiger van NOGEPA. De plaatsvervanger is mevrouw M. van den Akker;

  • g. Met ingang van 11 oktober 2017, de heer G. Kwaks, wonende te Utrecht, als vertegenwoordiger van de Open State Foundation. De plaatsvervanger is de heer T.M.J. Kunzler;

  • h. Met ingang van 1 april 2019, mevrouw L.A.P. Rooijendijk, wonende te Amsterdam, als vertegenwoordiger van Transparency International. De plaatsvervanger is de heer P. Vlaanderen;

  • i. Met ingang van 11 oktober 2017, mevrouw J. de Lang, wonende te Groningen, als vertegenwoordiger van de FNV. De plaatsvervanger is de heer H. Korthof.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

E.M.J. Ploumen

De Minister van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

 1. https://eiti.org/document/standard

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina