Besluit vaststelling beleidskader subsidieplafond Besluit vaststelling beleidskader [...] doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor 2018

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-11-2019.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-11-2017 t/m heden

Bekendmaking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 september 2017, nr. VO/1238461, inzake vaststelling van het subsidieplafond van het Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo voor het kalenderjaar 2018

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Naar boven