Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Geldend van 01-05-2018 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 82

Informatie geldend op 01-05-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Algemene wet bestuursrecht
    Bijlage 2
  2. Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017
    Artikelen 144, 4
  3. Mandaatbesluit BZK 2018
    Artikel 4.3
Terug naar begin van de pagina