Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 01-07-2017 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juni 2017, nr. 2017-0000097201, tot vaststelling van de regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag en wijziging van enkele ministeriële regelingen (Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag)

Artikel 6

  • 1 De artikelen 3, 4 en 5 van deze regeling treden in werking met ingang van 1 juli 2017.

  • 2 De artikelen 1, 2 en 7 van deze regeling treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 juni 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven