Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken

Geldend van 21-06-2017 t/m heden

Mandaatbesluit bevoegdheid beëdiging getuigen en tolken

De afdeling Onderzoek, van het Huis voor Klokkenluiders,

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit:

Artikel 1

Aan de medewerkers van het bureau van het Huis voor Klokkenluiders aangesteld in de afdeling onderzoek als onderzoekers, als bedoeld in art. 3d lid 4 van de Wet Huis voor klokkenluiders, wordt mandaat verleend van de bevoegdheid tot het afnemen van de eed of belofte bij de in het belang van het onderzoek opgeroepen getuigen en tolken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging getuigen en tolken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 9 juni 2017

Afdeling Onderzoek,

A.M. Zwaneveld

en

G. de Wit

Terug naar begin van de pagina