Besluit vaststelling beleidskader subsidies doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 24-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 09-01-2021.
Geldend van 09-01-2021 t/m 31-12-2021

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 09-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 09-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 15-05-2017 Stcrt. 2017, 30745 VO/1146595 15-05-2017
samen met
14-12-2020
Stcrt. 2017, 30745
samen met
Stcrt. 2021, 92
Inwtr. 1
01-06-2017 Nieuwe-regeling 15-05-2017 Stcrt. 2017, 30745 VO/1146595 15-05-2017 Stcrt. 2017, 30745

Opmerkingen

  1. Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2017/30745 gesteld op 1 januari 2022.1)

Annuleren

Naar boven