Regeling uitzondering inlichtingenplicht

Geraadpleegd op 02-04-2023.
Geldend van 01-04-2022 t/m heden

Artikel 3. Inlichtingenplicht aan de SVB

Artikel 4a. Inlichtingenplicht aan het UWV

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2017

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Naar boven