Regeling uitzondering inlichtingenplicht

Geldend van 01-10-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2017, 2017-0000044513, tot vaststelling van de uitzondering van de inlichtingenplicht

Artikel 3. Inlichtingenplicht aan de SVB

Artikel 4a. Inlichtingenplicht aan het UWV

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2017

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina