Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Geraadpleegd op 28-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikelen: 11.1, 11.1a, 11.2, 11.2a, 11.3
 2. Ambtenarenwet 2017
  Artikelen: 14, 15, 16, 17
 3. Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018–2020
  Tekst: tekst
 4. Wet ambtenaren defensie
  Artikel: 13

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2020 Wijziging 27-09-2019 Stb. 2019, 395 35089 20-11-2019 Stb. 2019, 434
Wijziging 17-04-2019
samen met
11-12-2019
Stb. 2019, 173
samen met
Stb. 2019, 483
35073
samen met
35275
24-10-2019 Stb. 2019, 385
Nieuwe-regeling 09-03-2017 Stb. 2017, 123 32550 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Naar boven