Wijzigingswet Wet op het primair onderwijs, enz. (invoering lerarenregister en registervoorportaal)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2025.]
Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2017.
Geldend van 01-08-2017 t/m 31-07-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel III

Informatie geldend op 01-08-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 85 34458 Alg. 1
15-03-2019 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 85 34458 22-02-2019 Stb. 2019, 105 Alg. 2
01-08-2017 Nieuwe-regeling 22-02-2017 Stb. 2017, 85 34458 23-06-2017 Stb. 2017, 293 Alg. 3

Opmerkingen

  1. Onderdelen A, wat betreft de invoeging van het begrip «herregistratiecriteria», C, D, E, wat betreft de artikelen 41b, 41j, 41k, 41l, 41n, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 41s, eerste lid, en derde lid, onder b, 41t.1)
  2. Onderdeel E, wat betreft artikelen 41g, derde lid.2)
  3. Met uitzondering van de onderdelen A, wat betreft de invoeging van het begrip «herregistratiecriteria», C, D, E, wat betreft de artikelen 41b, 41g, derde lid, 41j, 41k, 41l, 41n, eerste lid, derde lid, onder b, en zesde lid, onder a, 41s, eerste lid, en derde lid, onder b, 41t.3)
Naar boven