Regeling vergoeding Kanselier der Nederlandse Orden

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Besluit van 21 december 2016, no. 2016-0000797477, houdende regeling vergoeding voor de Kanselier der Nederlandse Orden

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 14 tweede lid van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

De bezoldiging van de Kanselier der Nederlandse Orden wordt vastgesteld volgens het maximum salarisnummer, behorend bij schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, rekening houdend met een tijdsbesteding van gemiddeld 8 uur per week.

Artikel 2

De Kanselier der Nederlandse Orden ontvangt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten op grond van het Reisbesluit binnenland.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina