Besluit vertrouwensdiensten

Geraadpleegd op 21-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-03-2017.
Geldend van 10-03-2017 t/m 08-11-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 10-03-2017

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 10-03-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Nieuwe-regeling 22-02-2017 Stb. 2017, 75 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 4 van het Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand in werking treedt.1)
Naar boven