Regeling AOV en AWW bijdragen aan zorginstellingen BES

Geraadpleegd op 24-05-2022.
Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2017, 2017-0000009164, tot vaststelling van het AOV- en AWW-bedrag dat is vrijgesteld van betaling aan de verzorgings- of verplegingsinstelling (Regeling AOV en AWW bijdragen aan zorginstellingen BES)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 14, eerste lid, Wet algemene ouderdomsverzekering BES en 17, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2017

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Naar boven