Beleidsregel terugvordering bestuursrechtelijke geldsommen door de NZa

Geraadpleegd op 26-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2017.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

AfdrukkenAnnuleren

Wetstechnische informatie voor 2

Informatie geldend op 01-01-2017

Regelgeving die op dit onderdeel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit onderdeel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit onderdeel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit onderdeel

(geldig op 01-01-2017)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Nieuwe-regeling 06-12-2016 Stcrt. 2016, 68295 AL/BR-0049 06-12-2016 Stcrt. 2016, 68295

AfdrukkenAnnuleren

Naar boven