Regeling openstelling EZ-subsidies 2017

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 04-06-2023.
Geldend van 15-05-2017 t/m 06-06-2017

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2016, nr. WJZ/ 16182895, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2017)

Hoofdstuk 1. Openstelling Regeling nationale EZ-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

 • 2 Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Instrument

  Artikel

  Groep

  Thema/programma

  Openstelling

  Plafond

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 82.500.000

  Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouwkredieten

  2.5.2

  Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3°

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 20.000.000

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2,

  onderdeel a

     

  01-01-2017 t/m 31-01-2017

   

  Titel 3.2: TKI-toeslag

  3.2.2,

  onderdeel b

     

  15-11-2016 t/m 31-01-2017

   

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.2

     

  01-02-2017 t/m 31-05-2017

   

  Titel 3.2: PPS-toeslag

  3.2.9

     

  01-02-2017 t/m 31-07-2017

   

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  HTSM/ICT

  11-04-2017 t/m 30-06-2017

  € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

  11-04-2017 t/m 30-06-2017

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Logistiek

  11-04-2017 t/m 30-06-2017

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Life Sciences and Health

  11-04-2017 t/m 30-06-2017

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Water

  11-04-2017 t/m 30-06-2017

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Chemie/Biobased economy

  11-04-2017 t/m 30-06-2017

  € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Creatieve Industrie

  11-04-2017 t/m 30-06-2017

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Agri&Food

  11-04-2017 t/m 30-06-2017

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.3:

  TKI MKB-versterking

  3.3.4 en 3.3.6

   

  Energie

  11-04-2017 t/m 30-06-2017

  € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten

  Titel 3.4:

  MKB-innovatie-stimulering topsectoren

  3.4.4 en 3.4.15a

     

  11-04-2017 t/m 07-09-2017

  € 3.000.000

  Titel 3.4:

  MKB-innovatie-stimulering topsectoren

  3.4.8

     

  11-04-2017 t/m 07-09-2017

  € 2.000.000

  Titel 3.4:

  MKB-innovatie-stimulering topsectoren

  3.4.20

     

  03-07-2017

  t/m 07-09-2017

  € 7.150.000

  Titel 3.6: Smart Industry fieldlabs

  3.6.2

     

  01-02-2017 t/m 31-03-2017

  € 14.550.000

  Titel 3.7: Eurostarsprojecten

  3.7.2

     

  22-12-2016 t/m 10-01-2017

  € 8.979.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  ITEA3-innovatieprojecten

   

  20-03-2017 t/m 07-04-2017

  € 10.000.000

  Titel 3.8: Internationaal innoveren

  3.8.2

  PENTA-innovatieprojecten

   

  20-04-2017 t/m 11-05-2017

  € 10.000.000

  Titel 3.9: Innovatiekredieten

  3.9.2

  Klinische ontwikkelingsprojecten en technische ontwikkelingsprojecten

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 60.000.000, tot 01-07-2017 verdeeld in € 20.000.000 voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 40.000.000 voor technische ontwikkelingsprojecten

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

     

  01-01-2017 t/m 31-03-2017

  € 24.000.000

  Titel 3.10: Seed capital technostarters

  3.10.2

  E-health Technostarters

   

  01-01-2017 t/m 31-03-2017

  € 6.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES)

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 600.000.000

  Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten

  3.11.2

  Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers)

   

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 25.000.000

  Titel 3.12: Groeifaciliteit

  3.12.2

     

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 100.000.000

  Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering

  3.13.2 en 3.14.2

     

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 300.000.000

  Titel 3.15: Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering

  3.15.2

     

  01-01-2017 t/m 30-06-2017

  € 376.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.2 en 3.16.7

  MKB-ondernemer en innovatieve starter

   

  12-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 7.000.000

  Titel 3.16: Vroegefasefinanciering

  3.16.12

  Academische innovatieve starter en hbo-innovatieve starter

   

  12-01-2017 t/m 28-02-2017

  € 2.000.000

  Titel 3.17: Toekomstfondskrediet onderzoeksfaciliteiten

  3.17.2

     

  02-01-2017 t/m 29-03-2017

  € 20.000.000

  Titel 3.18 Beleidsexperiment service design-vouchers

  3.18.3

     

  01-03-2017 t/m 15-03-2017

  € 240.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.9

  Biobased Economy en Groen Gas: Innovatieprojecten

  1. Chemisch katalytische conversietechnologie

  2. Biotechnologische conversietechnologie

  03-04-2017 t/m

  19-09-2017

  € 2.900.000

       

  3. Groen gas vergisting

  4. Groen gas vergassing

  03-04-2017 t/m

  19-09-2017

  € 1.050.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.16

  Hernieuwbare Energie

   

  03-04-2017 t/m

  31-03-2018

  € 50.000.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.23

  Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie

   

  03-04-2017 t/m

  17-10-2017

  €1.000.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.58

  Urban Energy

  1. Zonnestroom-technologieën (PV)

  03-04-2017 t/m

  12-09-2017

  € 3.985.000

       

  2. Warmte en koude installaties

  03-04-2017 t/m

  12-09-2017

  € 2.940.000

       

  3. Multifunctionele bouwdelen

  03-04-2017 t/m

  12-09-2017

  € 2.310.000

       

  4. Flexibele energie-infrastructuur

  03-04-2017 t/m

  12-09-2017

  € 2.780.000

       

  5. Energieregel-systemen en -diensten

  03-04-2017 t/m 7

  12-09-201

  € 3.920.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.65

  Demonstratie energie-innovatie (DEI)

  1e tender

   

  03-04-2017 t/m

  25-04-2017

  € 20.000.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.72

  Systeemintegratie op de Noordzee

   

  03-04-2017 t/m

  23-05-2017

  € 1.000.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.79

  Energie en industrie: joint industry projects

   

  03-04-2017 t/m

  30-05-2017

  € 6.250.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.86

  Wind op zee: R&D-projecten

   

  03-04-2017 t/m

  02-05-2017

  € 4.700.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.107

  Energie en industrie: Early adopterprojecten

   

  03-04-2017 t/m

  03-10-2017

  € 300.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.113

  Systeemintegratiestudies

   

  03-04-2017 t/m

  03-10-2017

  € 500.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.121

  ERA-NET energiecall SOLAR-ERA.NET, te raadplegen op www.rvo.nl/solareranet

   

  03-04-2017 t/m

  20-06-2017

  € 1.000.000

  Titel 4.2: Topsector energie-projecten

  4.2.16

  Hernieuwbare-energieproject

   

  01-04-2016 t/m 31-03-2017

  € 50.000.000

  Titel 4.2: Topsector energieprojecten

  4.2.121

  ERA-NET energiecall ACT (Accelerating CCS Technologies), te raadplegen op

  www.rvo.nl/ccs

   

  Tijdstip waarop de Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22-12-2016, nr. WJZ/16068389, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met de invoering van een subsidiemodule voor ERA-NET energieprojecten (Stcrt. 2017, 71405) in werking is getreden tot en met 24-01-2017

  € 4.000.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel a

     

  15-05-2017 t/m 29-09-2017

  € 14.450.000

  Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte

  4.3.2, eerste lid, onderdeel b

     

  15-05-2017 t/m 29-09-2017

  € 18.700.000

  Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS

       

  01-03-2017 t/m 15-04-2017

  € 62.000.000

  Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie

  4.5.2

     

  01-01-2017 t/m 31-12-2017

  € 70.000.000

  Titel 4.7: Energiebesparing en duurzame energie sport accommodaties

  4.7.2

     

  02-01-2017t/m 29-12-2017

  € 6.000.000

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2017 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:

 • a. het basispercentage: 2 procent per jaar;

 • b. de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;

 • c. de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;

 • d. de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.

Hoofdstuk 2. Openstelling Regeling europese EZ-subsidies

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

 • 1 Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2017, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017, met uitzondering van artikel 5, onderdeel b, dat in werking treedt met ingang van 1 september 2017.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-subsidies 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2016

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Naar boven