Regeling aanwijzing TMG-functies

Geraadpleegd op 15-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 08-07-2022.
Geldend van 08-07-2022 t/m 30-09-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 08-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 08-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2017 Nieuwe-regeling 02-11-2016 Stcrt. 2016, 61103 2016-0000574114 02-11-2016 Stcrt. 2016, 61103
Naar boven