Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. ( invoering vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2016. Zie het overzicht van wijzigingen.
[Regeling materieel uitgewerkt per 01-08-2023.]
Geraadpleegd op 25-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-2020.
Geldend van 01-09-2020 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 01-09-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-2020 Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 362 34457 24-06-2020 Stb. 2020, 226 Alg. 1
01-08-2017 Nieuwe-regeling 05-10-2016 Stb. 2016, 362 34457 26-01-2017 Stb. 2017, 27 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Onderdeel A, artikel 27d, eerste lid.1)
  2. Onderdelen A, artikel 27d, tweede lid, en B.2)

Annuleren

Naar boven