Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2016, kenmerk MBO-930125 houdende vaststelling van een aantal keuzedelen waaraan mbo-certificaten verbonden kunnen worden (Regeling certificaten aantal keuzedelen beroepsonderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 17c van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

Besluit:

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Bussemaker

Bijlage 1. Certificaten vanaf 1 oktober 2016

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Art&Design (K0354)

 • 2. Car- en interiorwrapping (K0266)

 • 3. Digitaal produceren 3D object (K0355)

 • 4. Digitale vaardigheden basis (K0022)

 • 5. Digitale vaardigheden gevorderd (K0023)

 • 6. DJ-ing (K0302)

 • 7. Inleiding geo-informatie (K0356)

 • 8. Interieurvormgeving (K0054)

 • 9. Lichtplan voor woon/werkruimte (K0357)

 • 10. Live beeld (K0358)

 • 11. Livetechniek (K0359)

 • 12. Oriëntatie op digitaal forensisch onderzoek (K0360)

 • 13. Oriëntatie op interieurbouw (K0079)

 • 14. Productvormgeving (K0296)

 • 15. Security in systemen en netwerken 1 (K0400)

 • 16. Security in systemen en netwerken 2 (K0444)

 • 17. Specialisatie media- en entertainmentsector (K0402)

 • 18. Verdieping colormanagement (K0113)

 • 19. Verdieping Mediaproductie (K0361)

 • 20. Verdieping Visual Merchandising (K0117)

 • 21. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (K0067)

 • 22. Ernstig meervoudige beperkingen (K0233)

 • 23. Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking (K0082)

 • 24. Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag (K0066)

 • 25. Ervaringsdeskundigheid (K0432)

 • 26. Zorg in instabiele en acute zorgsituaties (K0618)

 • 27. Bereiden en aseptisch handelen (K0009)

 • 28. Gekwalificeerd nanny (K0314)

 • 29. Pedicurebehandelingen uitvoeren (K0511)

 • 30. Ondernemerschap mbo (K0165)

 • 31. Leidinggeven (K0061)

 • 32. Supermarkt (geschikt voor niveau 2 (K0243)

 • 33. Supermarkt (geschikt voor niveau 3 en 4) (K0244)

Bijlage 2. Certificaten vanaf 1 augustus 2017

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Hout, plaat- en bouwmaterialen (K0249)

 • 2. Introductie QRM, industrieel produceren met hout (K0259)

 • 3. Procesoptimalisatie industrieel produceren met hout (K0637)

 • 4. Programmeren online aansturing bewerkingscentrum (K0331)

 • 5. Van Afval Naar Grondstof (K0375)

 • 6. Procesoptimalisatie meubelindustrie (K0638)

 • 7. Detectiemethodes gas (K0672)

 • 8. Detectiemethodes warmte (K0673)

 • 9. Interactief ontwerpen met BIM (K0684)

 • 10. Kabel leggen (K0685)

 • 11. Meten en beproeven in middenspanningsdistributienetten (K0686)

 • 12. Middenspanning schakelen (K0689)

 • 13. Openbare verlichtingsinstallaties (OVL) (K0693)

 • 14. Spuien en desinfecteren van waterdistributienetten (K0699)

 • 15. Veiligstellen van middenspanningskabels (K0703)

 • 16. Verkeersregelinstallaties (VRI) (K0704)

 • 17. Schadecalculatie in de carrosseriebranche (K0095)

 • 18. Inrichten van bedrijfswagens (K0560)

 • 19. Kunststoffen in de maritieme techniek (K0561)

 • 20. Garantieproces in een dealerbedrijf (K0655)

 • 21. Verzorgende en verpleegtechnische handelingen (K0118)

 • 22. Verplegende en verpleegtechnische handelingen (K0119)

 • 23. Intra- en transmurale zorg (K0157)

 • 24. Jeugd- en opvoedhulp (K0159)

 • 25. Orthodontieassistent (K0167)

 • 26. Verpleegkundige zorg voor kwetsbare ouderen in een kortdurende (acute) opnamesituatie (K0616)

 • 27. Mode (geschikt voor niveau 2) (K0228)

 • 28. Mode, geschikt voor niveau 3 en 4 (K0518)

 • 29. Mobile application development (K0497)

 • 30. Oriëntatie op Applicatieontwikkeling (K0498)

 • 31. Online marketing en het toepassen van e-commerce (K0519)

 • 32. Filmen met de DSLR camera (K0525)

 • 33. Gepersonaliseerd publiceren (K0526)

 • 34. Journalistiek in de AV (K0530)

 • 35. Mediasystemengineering (K0532)

 • 36. Special Input - Output (K0542)

 • 37. Agile game productie (K0717)

 • 38. Basis programmeren (K0719)

 • 39. Basis scripting & databases (K0720)

 • 40. Basis Webdevelopment (K0721)

 • 41. Frontend development (K0722)

 • 42. Programmeren van microcontrollers (K0730)

 • 43. Camjo (K0761)

 • 44. Cloud en datacenter engineering (K0762)

 • 45. Grafisch ontwerp voor webdevelopment (K0767)

 • 46. Virtual en augmented reality (K0781)

 • 47. Fiscale werkzaamheden in de praktijk (K0430)

 • 48. Bouwmarkt basis (K0972)

Bijlage 3. Certificaten vanaf 1 januari 2018

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Helpende Plus (K0905)

 • 2. Geriatrische revalidatiezorg (K0902)

 • 3. Specialist leesbevordering 0-12 jaar (K0879)

 • 4. Zorg en technologie toepassen (K0136)

 • 5. Zorg en technologie (K0137)

 • 6. Zorg-innovaties en technologie (K0138)

Bijlage 4. Certificaten vanaf 1 april 2018

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk (K0506)

 • 2. Benutten en toepassen van restwarmte (K0669)

 • 3. Warmtepompen en warmteterugwinningsinstallaties (K0710)

 • 4. Verdieping montage componenten koude- en klimaatsystemen (K0308)

Bijlage 5. Certificaten vanaf 1 juli 2018

Er is een certificaat verbonden aan de volgende keuzedelen:

 • 1. Industriële robotica (K0989)

 • 2. Installatie, service en onderhoud aan melkwinningsinstallaties (K0992)

 • 3. Verdieping palliatieve zorg (K1006)

 • 4. Gerontopsychiatrie (K0988)

 • 5. Scheepsbetimmeringen exterieur (K0791)

 • 6. Teakdek en aansluitingen (K0972)

 • 7. Voertuig reconditionering (K0840)

 • 8. Assisteren bij zorg en welzijn (K0745)

 • 9. Werken met baby’s (K0290)

 • 10. BSO 8–12 jaar (K0611)

 • 11. Belevingsgericht werken (K0790)

 • 12. Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs (K0984)

 • 13. Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs (K0985)

 • 14. Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs (K0986)

 • 15. Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs (K0987)

 • 16. Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs (K0999)

 • 17. Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs (K1000)

 • 18. Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs (K1001)

 • 19. Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs (K0959)

 • 20. Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs (K0960)

 • 21. Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs (K0961)

Terug naar begin van de pagina