Besluit Beleidsregels SVB 2016

Geldend van 18-06-2020 t/m 26-05-2021

Besluit Beleidsregels SVB 2016

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage wordt ter inzage gelegd bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank. De inhoud van de bijlage kan tevens worden ingezien via het internet op www.svbbeleidsregels.nl

Amstelveen, 15 augustus 2016

De voorzitter van de Raad van bestuur,

M.R. Schurink

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank en is gepubliceerd op www.svb.nl/beleidsregels.]

Terug naar begin van de pagina