Besluit verlenen bevoegdheid besluiten nemen (artikel 8, eerste lid, Wet openbaarheid van bestuur)

[Regeling vervallen per 25-04-2019 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2019.]
Geldend van 27-07-2016 t/m 31-01-2019

Besluit van de Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juli 2016, kenmerk 933566-153381-WJZ, houdende het verlenen van de bevoegdheid besluiten te nemen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur

De Secretaris-Generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 16a van de Mandaatregeling VWS;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-04-2019]

De Inspecteur-Generaal en de Hoofdinspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben de bevoegdheid om ten aanzien van een door hen in mandaat genomen besluit tot het opleggen van een schriftelijke aanwijzing als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, in naam van de Minister een besluit te nemen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 2

[Vervallen per 25-04-2019]

De Directeur-Generaal en de directeur van de betreffende beleidsdirectie hebben de bevoegdheid om ten aanzien van een door hen in mandaat genomen besluit tot verlenging van een bevel als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, in naam van de Minister een besluit te nemen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 3

[Vervallen per 25-04-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal, met de toelichting, in de Staatscourant worden geplaatst.

De Secretaris-Generaal,

E. Gerritsen

Terug naar begin van de pagina