Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Geraadpleegd op 29-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-03-2020.
Geldend van 01-03-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2b

Informatie geldend op 01-03-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020
    Bijlagen: I, II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-03-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2020 Nieuw 06-02-2020 Stcrt. 2020, 8612 2020-0000009532 06-02-2020 Stcrt. 2020, 8612
Naar boven