Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-05-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 17

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2020 Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 219 34408 08-02-2020 Stb. 2020, 57 Alg. 1
18-06-2016 Nieuwe-regeling 01-06-2016 Stb. 2016, 219 34408 08-06-2016 Stb. 2016, 220 Alg. 2

Opmerkingen

  1. Onderdeel B, voor zover het betreft artikel 10a, eerste en tweede lid.1)
  2. Onderdeel A, en onderdeel B, voor zover het betreft artikel 10a, derde en vierde lid.2)

Annuleren

Naar boven