Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Geraadpleegd op 29-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m 31-05-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36415
01-03-2020 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 08-02-2020 Stb. 2020, 57 Inwtr. 1
Wijziging 01-06-2016 Stb. 2016, 219 34408 08-02-2020 Stb. 2020, 57
18-06-2016 Nieuwe-regeling 01-06-2016 Stb. 2016, 219 34408 08-06-2016 Stb. 2016, 220

Opmerkingen

  1. Treedt volgens Stb. 2017/485 in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel 8 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking treedt. 1)
Naar boven