Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Geraadpleegd op 24-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor hoofdstukiii/artikel8

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie
    Artikelen: 9, 19

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-03-2020 Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 08-02-2020 Stb. 2020, 57 Alg. 4
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-02-2020 Stb. 2020, 57 Alg. 3
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 08-02-2020 Stb. 2020, 57 Alg. 2
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 08-02-2020 Stb. 2020, 57 Inwtr. 1
Nieuwe-regeling 01-06-2016 Stb. 2016, 219 34408 08-02-2020 Stb. 2020, 57

Opmerkingen

  1. Treedt volgens Stb. 2017/485 in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel 8 van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in werking treedt.1)
  2. De wijziging is in werking getreden op 28 juli 2018 met terugwerkende kracht tot en met 25 mei 2018 (Stb. 2018/248).2)
  3. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2019 (Stb. 2018/425).3)
  4. De wijziging is in werking getreden op 1 januari 2020 (Stb. 2019/484).4)
Naar boven